Skip to content

Barod ar gyfer prifysgol

Grid Rhestr Canlyniadau: 24 eitem
Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe video icon

Addysg a Datblygiad 

Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe

Mae'r sianel YouTube 'Vlogs myfyrwyr' yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd fel myfyriwr.

Fideo
Llesiant - Blog Glyndŵr Wrecsam article icon

Addysg a Datblygiad 

Llesiant - Blog Glyndŵr Wrecsam

Erthyglau ar les ac iechyd meddwl o flog Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Erthyglau
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg article icon

Addysg a Datblygiad 

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthyglau
Iechyd meddwl a lles yn y brifysgol video icon

Addysg a Datblygiad 

Iechyd meddwl a lles yn y brifysgol

Llysgenhadon myfyrwyr yn Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhannu ei brofiadau mewn perthynas i Iechyd Meddwl a Lles.

Fideo
Heb hawlfraint  image Icon Heb hawlfraint: Pete
Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau? article icon

Addysg a Datblygiad 

Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau?

Mae heriau ychwanegol ynghlwm wrth gyfnod arholiadau - ond os byddwch yn rheoli eich straen, gallwch ei oresgyn. Mae gan Teena Clouston rai awgrymiadau, a gallwch droi eich papurau drosodd nawr.

Erthyglau
Sianel YouTube - 'Get Ready for University' video icon

Addysg a Datblygiad 

Sianel YouTube - 'Get Ready for University'

Byddwch yn clywed gan fyfyrwyr presennol ac yn cael cyngor arbenigol gan staff y brifysgol ar sianel YouTube Prifysgol Bangor, 'Get Ready for University'.

Fideo
Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd article icon

Addysg a Datblygiad 

Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd

Myfyrwyr sy’n astudio ar hyn o bryd yn rhannu eu profiadau o fywyd go iawn yn eu geiriau eu hunain.

Erthyglau
Ymdopi â straen arholiadau video icon

Addysg a Datblygiad 

Ymdopi â straen arholiadau

Beth sy'n achosi straen arholiad, sut y gall effeithio arnoch chi a phethau y gallwch chi eu gwneud amdano.

Fideo
Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc article icon

Addysg a Datblygiad 

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc

Adnoddau i gefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles.

Erthyglau
Sgwrsio â myfyrwyr (Unibuddy) activity icon

Addysg a Datblygiad 

Sgwrsio â myfyrwyr (Unibuddy)

Gallwch siarad wyneb yn wyneb â myfyrwyr a staff presennol o amrywiaeth o brifysgolion ar Unibuddy.

Gweithgaredd
Lles - Adnoddau defnyddiol article icon

Addysg a Datblygiad 

Lles - Adnoddau defnyddiol

Mae bywyd yn gallu bod yn anodd ag yn straen, a gall gwneud penderfyniadau pwysig am eich dyfodol fod yn dasg frawychus.

Erthyglau
CYSYLLTU article icon

Addysg a Datblygiad 

CYSYLLTU

Prosiect llesiant newydd a ariennir gan CCAUC yw CYSYLLTU sydd â’r nod o leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymhlith myfyrwyr.

Erthyglau
Tudalen 1 o 2
Tudalen 1 o 2