Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cyflwyniad i waith cymdeithasol
Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Syniadau allweddol ym maes gwaith cymdeithasol

Bydd yr adran hon yn eich cyflwyno i nodweddion ymarfer gwaith cymdeithasol da. Byddwch yn ystyried pedair elfen sylfaenol o waith cymdeithasol a’r gwerthoedd sy’n sail i ymarfer proffesiynol. Efallai y cewch eich synnu faint o wybodaeth sydd gennych yn barod a sut y gall y wybodaeth hon fod o fudd i ymarfer gwaith cymdeithasol.

Mae’r model yn Ffigur 1 sy’n dangos y pedair elfen arfer da yn cydnabod bod yn rhaid i addysg am waith cymdeithasol ymdrin â mwy na gwybodaeth ddamcaniaethol a dysgu academaidd a bod yn rhaid ystyried sut i gymhwyso’r wybodaeth hon i’r lleoliad gwaith cymdeithasol, y sgiliau a ddefnyddir a’r sylfaen gwerthoedd sy’n rhan annatod o waith uniongyrchol gyda phobl.

Y pedair elfen arfer da yw:

  • gwybodaeth
  • gwerthoedd a moeseg
  • y broses gwaith cymdeithasol
  • sgiliau.
Ffigur 1 Y pedair elfen o arfer da mewn gwaith cymdeithasol

Bydd eich dealltwriaeth o’r pedair elfen hyn o arfer da a’r ffordd y byddwch yn eu cymhwyso yn llywio eich ymarfer a’ch myfyrdodau ar yr hyn y byddwch yn ei ddysgu am waith cymdeithasol.