Cyflwyniad i waith cymdeithasol
Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1 Syniadau allweddol ym maes gwaith cymdeithasol

Bydd yr adran hon yn eich cyflwyno i nodweddion ymarfer gwaith cymdeithasol da. Byddwch yn ystyried pedair elfen sylfaenol o waith cymdeithasol a’r gwerthoedd sy’n sail i ymarfer proffesiynol. Efallai y cewch eich synnu faint o wybodaeth sydd gennych yn barod a sut y gall y wybodaeth hon fod o fudd i ymarfer gwaith cymdeithasol.

Mae’r model yn Ffigur 1 sy’n dangos y pedair elfen arfer da yn cydnabod bod yn rhaid i addysg am waith cymdeithasol ymdrin â mwy na gwybodaeth ddamcaniaethol a dysgu academaidd a bod yn rhaid ystyried sut i gymhwyso’r wybodaeth hon i’r lleoliad gwaith cymdeithasol, y sgiliau a ddefnyddir a’r sylfaen gwerthoedd sy’n rhan annatod o waith uniongyrchol gyda phobl.

Y pedair elfen arfer da yw:

  • gwybodaeth
  • gwerthoedd a moeseg
  • y broses gwaith cymdeithasol
  • sgiliau.
Ffigur 1 Y pedair elfen o arfer da mewn gwaith cymdeithasol

Bydd eich dealltwriaeth o’r pedair elfen hyn o arfer da a’r ffordd y byddwch yn eu cymhwyso yn llywio eich ymarfer a’ch myfyrdodau ar yr hyn y byddwch yn ei ddysgu am waith cymdeithasol.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored