Cyflwyniad i waith cymdeithasol
Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Casgliad

Mae’r cwrs wedi ymdrin ag ystod eang o faterion sydd wedi’u cynllunio i’ch annog i fyfyrio ar eich profiadau bywyd eich hun a phrofiadau a chanfyddiadau defnyddwyr gwasanaeth ac ymarferwyr. Mae’r teitl, ‘Canolbwyntio ar unigolion’, yn eich atgoffa mai hanfod gwaith cymdeithasol yw gweithio gyda phobl, yn ddefnyddwyr gwasanaeth a chydweithwyr, a’ch bod chithau hefyd yn un o’r bobl yn y broses hon. Wrth fynd drwy’r cwrs, gobeithio ei fod wedi eich annog i fyfyrio ar eich ymarfer, eich teimladau, eich meddyliau a’ch ymatebion eich hun. Er mwyn sicrhau eich bod wedi deall yr hyn sydd yn y deunydd hwn, efallai y bydd yn ddefnyddiol ichi ystyried y cwestiynau craidd canlynol er mwyn gweld a allwch eu hateb yn awr.

Cwestiynau craidd

  • Pam bod bywgraffiadau’n bwysig?

  • Sut mae dealltwriaeth o ddamcaniaeth hunaniaeth ac ymlyniad yn cyfrannu at ymarfer gwaith cymdeithasol?

  • Pa nodweddion y mae defnyddwyr gwasanaeth yn eu gwerthfawrogi mewn gweithwyr cymdeithasol?

  • Pa werthoedd sy’n rhan annatod o hunaniaeth gweithiwr cymdeithasol proffesiynol?

  • Beth yw ystyr ymarfer myfyriol?

Gellir dod o hyd i ragor o gyrsiau a chymwysterau yn Gymraeg yma [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

CYM-K113_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored