Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn unol â Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Licence [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Gweler telerau ac amodau.

Cydnabyddir, gyda diolch, y ffynonellau canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Sally Pawlik, Cynghorydd gyrfaoedd i'r Brifysgol Agored am ysgrifennu'r uned, i Wasanaeth Cyngor Gyrfaoedd y Brifysgol Agored am ei gyfraniadau a'i ddarllen beirniadol, i'r Brifysgol Agored yn Llundain am ei chyfraniad i'r deunydd fideo a'r deunydd gwreiddiol a gymerwyd oddi ar ei gwefan gwirfoddoli i fyfyrwyr, a ariennir gan y Gronfa Cymuned Weithgar AU ac i'r Ganolfan Dysgu a Datblygiad Proffesiynol yn y Brifysgol Agored am ei chymorth ariannol a'i hanogaeth.

Dysgu mwy.

Cliciwch y ddolen uchod am ragor o wybodaeth am:-

1. astudiaethau Cymraeg eraill ar y pwnc hwn

2. cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored

3. y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn

4. astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein.