Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Cydnabyddiaethau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn unol â Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Licence [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Gweler telerau ac amodau.

Cydnabyddir, gyda diolch, y ffynonellau canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Sally Pawlik, Cynghorydd gyrfaoedd i'r Brifysgol Agored am ysgrifennu'r uned, i Wasanaeth Cyngor Gyrfaoedd y Brifysgol Agored am ei gyfraniadau a'i ddarllen beirniadol, i'r Brifysgol Agored yn Llundain am ei chyfraniad i'r deunydd fideo a'r deunydd gwreiddiol a gymerwyd oddi ar ei gwefan gwirfoddoli i fyfyrwyr, a ariennir gan y Gronfa Cymuned Weithgar AU ac i'r Ganolfan Dysgu a Datblygiad Proffesiynol yn y Brifysgol Agored am ei chymorth ariannol a'i hanogaeth.

Dysgu mwy.

Cliciwch y ddolen uchod am ragor o wybodaeth am:-

1. astudiaethau Cymraeg eraill ar y pwnc hwn

2. cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored

3. y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn

4. astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein.

CYM-VOL_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored