Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

8 Ffynonellau cyfeirio

Gwaith gwirfoddol rhithwir

 • Gweithiwr Gwirfoddol: gwirfoddoli rhithwir
 • NABUUR, gwefan wybodaeth gynhwysfawr, sy'n awgrymu amrywiaeth eang o gyfleoedd. Rhwydwaith cymydog byd-eang, ond lle gwneir popeth ar-lein.
 • Horsesmouth, rhwydwaith hyfforddi a mentora ar-lein.
 • TheSite.org: what can a virtual volunteer do? Disgrifiad da o amrywiaeth oweithgareddau rhithwir posibl, yn amrywio o'r cyfryngau a chyhoeddusrwydd, ymgyrchu, gwybodaeth a gweinyddu, i gyfeillion llythyru.
 • Do-it: gwirfoddoli rhithwir. Popeth o ysgrifennu at garcharorion ar Death Row i roi eich cyngor fel arbenigwr eBay.

Gwefannau gwybodaeth gyffredinol am wirfoddoli (gyda dolen i chwilio drwy gyfleoedd gwirioneddol)

Fel uchod:

 • Do-it
 • Volunteering England
 • Volunteer Scotland
 • Gwirfoddoli Cymru
 • Volunteer Now (Gogledd Iwerddon)
 • gov.uk/volunteering

Canolfannau gwybodaeth i Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac Iwerddon

 • Volunteer Centre Network Scotland, y porth i gyfleoedd gwirfoddoli yn yr Alban.
 • Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cefnogi'r sector gwirfoddoli agwirfoddol yng Nghymru.
 • Mae Gwirfoddoli Cymru yn darparu gwasanaeth gwybodaeth a broceru sy'n paru gwirfoddolwyr â sefydliadau a grwpiau.
 • Volunteer Development Agency yw'r ganolfan ar gyfer Gogledd Iwerddon.
 • Volunteer Centres Ireland yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli yn Iwerddon.

Gwefannau rhai o sefydliadau gwirfoddoli a hyfforddi mwyaf y DU

 • Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol
 • Clwb Rotari Rhyngwladol (55,000 o aelodau yn y DU)

Canolfannau gwirfoddoli lleol

Dewch o hyd i'r ganolfan agosaf atoch chi ar Do-it.

Y wasg leol, radio lleol

Dewch o hyd i'r hyn sy'n digwydd yn eich ardal - darperir manylion cyswllt fel arfer.

Adnoddau'r Brifysgol Agored

Yr adran gwaith gwirfoddol ar wefan Gwasanaeth Cyngor Gyrfaoedd y Brifysgol Agored.

Eich llyfrgell leol

Yn aml, gallwch ddod o hyd i fanylion am asiantaethau gwirfoddol lleol, neu gopïau o lyfrau cyfeirio megis:

 • Voluntary Agencies Directory, a gyhoeddir gan NCVO.
 • Charity Choice, y ‘gwyddoniadur elusennau’, a gyhoeddir gan Watermans (ac syddhefyd ar gael ar-lein.)
 • Charity Digest, a gyhoeddir hefyd gan Watermans.