Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

8 Ffynonellau cyfeirio

Gwaith gwirfoddol rhithwir

 • Gweithiwr Gwirfoddol: gwirfoddoli rhithwir
 • NABUUR, gwefan wybodaeth gynhwysfawr, sy'n awgrymu amrywiaeth eang o gyfleoedd. Rhwydwaith cymydog byd-eang, ond lle gwneir popeth ar-lein.
 • Horsesmouth, rhwydwaith hyfforddi a mentora ar-lein.
 • TheSite.org: what can a virtual volunteer do? Disgrifiad da o amrywiaeth oweithgareddau rhithwir posibl, yn amrywio o'r cyfryngau a chyhoeddusrwydd, ymgyrchu, gwybodaeth a gweinyddu, i gyfeillion llythyru.
 • Do-it: gwirfoddoli rhithwir. Popeth o ysgrifennu at garcharorion ar Death Row i roi eich cyngor fel arbenigwr eBay.

Gwefannau gwybodaeth gyffredinol am wirfoddoli (gyda dolen i chwilio drwy gyfleoedd gwirioneddol)

Fel uchod:

 • Do-it
 • Volunteering England
 • Directgov: gwirfoddoli

Canolfannau gwybodaeth i Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon ac Iwerddon

 • Volunteer Centre Network Scotland, y porth i gyfleoedd gwirfoddoli yn yr Alban.
 • Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cefnogi'r sector gwirfoddoli agwirfoddol yng Nghymru.
 • Mae Gwirfoddoli Cymru yn darparu gwasanaeth gwybodaeth a broceru sy'n paru gwirfoddolwyr â sefydliadau a grwpiau.
 • Volunteer Development Agency yw'r ganolfan ar gyfer Gogledd Iwerddon.
 • Volunteer Centres Ireland yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli yn Iwerddon.

Gwefannau rhai o sefydliadau gwirfoddoli a hyfforddi mwyaf y DU

 • Gwirfoddolwyr Gwasanaeth Cymunedol
 • Clwb Rotari Rhyngwladol (55,000 o aelodau yn y DU)

Canolfannau gwirfoddoli lleol

Dewch o hyd i'r ganolfan agosaf atoch chi ar Do-it.

Y wasg leol, radio lleol

Dewch o hyd i'r hyn sy'n digwydd yn eich ardal - darperir manylion cyswllt fel arfer.

Adnoddau'r Brifysgol Agored

Yr adran gwaith gwirfoddol ar wefan Gwasanaeth Cyngor Gyrfaoedd y Brifysgol Agored.

Eich llyfrgell leol

Yn aml, gallwch ddod o hyd i fanylion am asiantaethau gwirfoddol lleol, neu gopïau o lyfrau cyfeirio megis:

 • Voluntary Agencies Directory, a gyhoeddir gan NCVO.
 • Charity Choice, y ‘gwyddoniadur elusennau’, a gyhoeddir gan Watermans (ac syddhefyd ar gael ar-lein.)
 • Charity Digest, a gyhoeddir hefyd gan Watermans.

Do-it

Volunteering England

Directgov

Elusennau Sue Ryder Care a'r RSPCA

Sefydliadau eraill Cronfa ddata gwirfoddolwyr y Rotari

Canolfannau gwirfoddoli

Astudiaethau achos Gwefan y Gwasanaeth Cyngor Gyrfaoedd

CYM-VOL_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored