Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Cyflwyniad

Mae unrhyw bapur newydd lleol yn disgrifio cyflawniadau diweddaraf gwirfoddolwyr yn y gymuned: codi arian ar gyfer ysbyty, creu pwll bywyd gwyllt. Mae'r buddiannau i'r gymuned yn amlwg, ond mae'r uned hon yn ystyried sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

Bydd yn canolbwyntio'n bennaf ar sut y gall gwaith gwirfoddol wella rhagolygon swydd y rheini sydd wrthi'n chwilio am waith neu sy'n ystyried newid gyrfa. Mae gwirfoddoli yn creu argraff ar gyflogwyr, ond nid yw llawer o wirfoddolwyr yn gwerthfawrogi pa sgiliau perthnasol y maent wedi'u meithrin nac yn gwybod sut i'w cyflwyno mewn ceisiadau a chyfweliadau. Byddwn yn ystyried strategaethau ymarferol i wneud y gorau o'ch profiad gwirfoddoli a rhoi mantais i chi yn y farchnad swyddi.

  1. Pam gwneud hynny?
  2. Beth y gallaf ei gynnig?
  3. Beth fyddai'n addas ar fy nghyfer?
  4. Dechrau arni
  5. Y camau nesaf
  6. Gwneud argraff ar gyflogwyr - sut i gyfleu buddiannau a gwerth profiad gwirfoddol
  7. Cwestiynau Cyffredin
  8. Ffynonellau cyfeirio

Erbyn diwedd yr uned hon, dylech werthfawrogi'n llawn yr amrywiaeth o waith gwirfoddol sy'n bosibl a dylech feddu ar ymwybyddiaeth o'r gwahanol ffyrdd y gall eich helpu i gyflawni eich amcanion, boed hynny'n bersonol neu mewn perthynas â swydd.

Os hoffech astudio'n ffurfiol gyda ni, efallai yr hoffech ystyried y cyrsiau eraill a gynigir gennym yn y maes pwnc hwn. [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Mae'r uned hon hefyd ar gael yn Saesneg ar OpenLearn.

Gellir dod o hyd i ragor o gyrsiau a chymwysterau yn Gymraeg yma.

CYM-VOL_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored