Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

2 Beth y gallaf ei gynnig?

2.1 Cyflwyniad

'All experiences count and are valuable and no one should push those aside. It really doesn't matter where that experience was gained. It's about what you learnt from it… don't devalue yourself. Recognise the importance of what you've done.'

Ruth Stokes, KPMG on the voluntary work section of the OU Careers Advisory Service website

Yn wir, nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o gymaint y gallent ei gynnig i'r gymuned neu i achos da, ac nid ydynt yn sylweddoli gwerth eu cryfderau a'u profiad.

Mae angen i chi asesu eich sgiliau, eich profiad, eich diddordebau ac wedyn pwyso a mesur hyn oll yn erbyn eich amgylchiadau ymarferol ac unrhyw gyfyngiadau posibl. Mae'r taflenni gwaith yn cynnwys llawer o awgrymiadau a syniadau a dylai'r ymarfer hwn fod yn ymarfer calonogol.

CYM-VOL_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored