Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Beth y gallaf ei gynnig?

2.1 Cyflwyniad

'All experiences count and are valuable and no one should push those aside. It really doesn't matter where that experience was gained. It's about what you learnt from it… don't devalue yourself. Recognise the importance of what you've done.'

Ruth Stokes, KPMG on the voluntary work section of the OU Careers Advisory Service website

Yn wir, nid yw llawer o bobl yn ymwybodol o gymaint y gallent ei gynnig i'r gymuned neu i achos da, ac nid ydynt yn sylweddoli gwerth eu cryfderau a'u profiad.

Mae angen i chi asesu eich sgiliau, eich profiad, eich diddordebau ac wedyn pwyso a mesur hyn oll yn erbyn eich amgylchiadau ymarferol ac unrhyw gyfyngiadau posibl. Mae'r taflenni gwaith yn cynnwys llawer o awgrymiadau a syniadau a dylai'r ymarfer hwn fod yn ymarfer calonogol.