Cwrs am ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Datganiad o gyfranogiad am ddim ar ôl cwblhau'r cwrs
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Mae'r course hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

Erbyn diwedd yr uned hon, dylech allu gwneud y canlynol:

  • nodi eich amcanion;
  • asesu'r hyn sydd gennych i'w gynnig;
  • pwyso a mesur hynny yn erbyn fframwaith ymarferol o'ch amgylchiadau personol;
  • ystyried amrywiaeth o ffynonellau cyfeirio er mwyn dewis beth sydd fwyaf perthnasol;
  • paratoi cynllun gweithredu, gan gynnwys gwerthusiad o'ch cyflawniadau;
  • llunio strategaethau parhaus er mwyn datblygu eich gwaith gwirfoddol;
  • deall gofynion cyflogwyr a chyfateb y sgiliau y byddwch yn eu meithrin i'r gofynion hynny;
  • cyfleu a chyflwyno tystiolaeth o'r sgiliau hyn yn effeithiol wrth chwilio am swydd.

First Published: 12/08/2019

Updated: 17/02/2020