Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

1.2 Sefyll allan

Mae gwaith gwirfoddol yn gwneud argraff ar gyflogwyr, ond beth yw'r ffeithiau caled?

Canfu gwaith ymchwil a gynhaliwyd gan asiantaeth Reeds Recruitment ar ran yr elusen Timebank y ffeithiau canlynol:

  • byddai 73 y cant o gyflogwyr yn cyflogi ymgeisydd â phrofiad gwirfoddoli yn hytrach nag ymgeisydd heb brofiad o'r fath;
  • mae 94 y cant o gyflogwyr o'r farn y gall gwirfoddoli ychwanegu at sgiliau;
  • noda 58 y cant o gyflogwyr y gall profiad gwaith gwirfoddol mewn gwirionedd fod yn fwy gwerthfawr na phrofiad mewn swydd â thâl;
  • roedd 94 y cant o gyflogeion a fu'n gwirfoddoli er mwyn meithrin sgiliau newydd wedi cael budd o hynny naill ai drwy gael eu swydd gyntaf, drwy wella eu cyflog neu drwy gael dyrchafiad.

Yn amlwg, nid oes amheuaeth bod cyflogwyr yn gwerthfawrogi buddiannau gwaith gwirfoddol. Er y gall pob math o waith gwirfoddol fod o ddiddordeb iddynt, mae rhai gyrfaoedd lle mae profiad gwaith perthnasol yn gynsail.

CYM-VOL_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored