Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.2 Sefyll allan

Mae gwaith gwirfoddol yn gwneud argraff ar gyflogwyr, ond beth yw'r ffeithiau caled?

Canfu gwaith ymchwil a gynhaliwyd gan asiantaeth Reeds Recruitment ar ran yr elusen Timebank y ffeithiau canlynol:

  • byddai 73 y cant o gyflogwyr yn cyflogi ymgeisydd â phrofiad gwirfoddoli yn hytrach nag ymgeisydd heb brofiad o'r fath;
  • mae 94 y cant o gyflogwyr o'r farn y gall gwirfoddoli ychwanegu at sgiliau;
  • noda 58 y cant o gyflogwyr y gall profiad gwaith gwirfoddol mewn gwirionedd fod yn fwy gwerthfawr na phrofiad mewn swydd â thâl;
  • roedd 94 y cant o gyflogeion a fu'n gwirfoddoli er mwyn meithrin sgiliau newydd wedi cael budd o hynny naill ai drwy gael eu swydd gyntaf, drwy wella eu cyflog neu drwy gael dyrchafiad.

Yn amlwg, nid oes amheuaeth bod cyflogwyr yn gwerthfawrogi buddiannau gwaith gwirfoddol. Er y gall pob math o waith gwirfoddol fod o ddiddordeb iddynt, mae rhai gyrfaoedd lle mae profiad gwaith perthnasol yn gynsail.