Grid Rhestr Canlyniadau: 26 eitem
Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru

Adnoddau ar-lein am ddim i'ch helpu i feddwl yn feirniadol am gymdeithas a gwleidyddiaeth yng Nghymru, ac i'ch helpu i ddefnyddio'ch llais fel dinesydd.

Erthygl
Sut daeth jazz i Gymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Sut daeth jazz i Gymru

Mae Jen Wilson yn archwilio'r cysylltiadau hanesyddol rhwng cerddoriaeth Affricanaidd-Americanaidd y 1850au a thwf jazz yn niwylliant poblogaidd Cymru.

Erthygl
Sgwrs Agored - Wales: Music Nation Eicon fideo

Hanes a'r Celfyddydau

Sgwrs Agored - Wales: Music Nation

O werin i roc, mae cerddoriaeth wedi bod wrth wraidd diwylliant a chymuned Cymru erioed. Yn y Sgwrs Agored hon, mae'r DJ a’r cyflwynydd, Huw Stephens, yn trafod hanes a diwylliant cerddorol Cymru ag academyddion Y Brifysgol Agored.

Fideo
1 awr
Rhyddhau amrywiaeth y gorffennol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Rhyddhau amrywiaeth y gorffennol

Yr hanesydd Norena Shopland sydd yn yn egluro pam bod gennym ddiffyg gwybodaeth a dealltwriaeth hanesyddol wrth adrodd straeon am amrywiaeth, a'r hyn y gallwn ni ei wneud i newid hyn.

Erthygl
Gwersi y gallwn ni eu dysgu gan arweinyddiaeth yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Gwersi y gallwn ni eu dysgu gan arweinyddiaeth yng Nghymru

Os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth i ddechrau newid cynaliadwy, tecach ac arloesol, mae'r esiampl yng Nghymru yn fan cychwyn da.

Erthygl
Anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd: Effaith COVID-19 yng Nghymru a thu hwnt Eicon fideo

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd: Effaith COVID-19 yng Nghymru a thu hwnt

Y modd y mae COVID-19 wedi taflu goleuni ar anghydraddoldebau hirsefydlog mewn iechyd o fewn cymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Fideo
20 mun
Hanes anthem genedlaethol Cymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Hanes anthem genedlaethol Cymru

Sut daeth ‘Hen Wlad fy Nhadau’ yn anthem genedlaethol Cymru?

Erthygl
Hanes cryno’r eisteddfod Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Hanes cryno’r eisteddfod

Cystadleuaeth ddiwylliannol sy’n unigryw i’r Cymry yw’r eisteddfod. Felly, sut dechreuodd y cyfan?

Erthygl
Arglwyddes Llanofer, alawon Cymreig a chytgord cenedlaethol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Arglwyddes Llanofer, alawon Cymreig a chytgord cenedlaethol

Beth achosodd i aelod o'r dosbarth llywodraethol yn y 19eg ganrif fynd ati i ddiogelu cerddoriaeth werin Gymraeg?

Erthygl
Tarddiad corau meibion yng Nghymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Tarddiad corau meibion yng Nghymru

Trosolwg o'r amgylchiadau yng Nghymru a arweiniodd at draddodiad cerddorol unigryw a byd-enwog.

Erthygl
‘Bread of Heaven’ – Canu o’r un llyfr emynau? Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

‘Bread of Heaven’ – Canu o’r un llyfr emynau?

Hanes cymhleth yr emyn Cymreig enwog hwn.

Erthygl
Deall datganoli yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Deall datganoli yng Nghymru

Mae'r cwrs am ddim hwn yn dilyn y ffordd y mae setliad datganoli Cymru wedi cael ei drawsnewid yn yr 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli yn 1997. Byddwch yn ystyried y ffordd y daeth Cynulliad â chefnogaeth mwyafrif bach iawn o'r cyhoedd a phwerau deddfu cyfyngedig yn Senedd â'r pŵer i osod trethi. Byddwch yn archwilio rhai o'r heriau ...

Cwrs am ddim
12 awr