9.8.1 Vipimo vya mkojo kwa ugonjwa wa kisukari

Kuna kipimo cha mkojo kwa ugonjwa wa kisukari ambacho unaweza kufanya kwa kituo kidogo cha afya na kipimo kinachoaminika kinachoweza kufanywa tu kwa kituo cha afya.

Kupima kwa kutumia kijiti

Ikiwa mama ana dalili za hatari au dalili zilizotajwa hapo juu, na unashuku kuwa anaweza kuwa na ugonjwa wa kisukari, pima mkojo wake kwa njia zifuatazo. Utahitaji 'vijiti vya kutumbukiza' vya kupimia mkojo vilivyotolewa kwa kituo chako kidogo cha afya. Vijiti vya kutumbukiza vina mistari ya kemikali mwishoni ambavyo vinabadilisha rangi wakati vinapatana na sukari.

  • Mwambie mama akojoe kwa chombo kisafi. Kama inawezekana, chukua sampuli ya mkojo 'katikati ya mkondo' (yaani, ile mkojo inayotoka baada ya mchururo wa kwanza; wacha kabla amalize kukojoa).
  • Shikilia kijiti upande wa mwisho usiokuwa na mistari wa kemikali, na utumbukize mwisho ulio na mistari ya kemikali katika mkojo uliotoka wakati huo. Itoe nje mara moja.
  • Ondoa mkojo uliozidi kutoka kijiti cha kupima kwa kupitisha kwa ukingo wa chombo.
  • Shikilia kijiti sambamba kabla ya kusoma matokeo.
  • Kama sukari imezidi kwa mkojo, itaathiriana na kemikali kwenye kijiti. Rangi itabadilika kutoka kijani kuwa kahawia, kulingana na kiasi cha sukari katika mkojo.

Kipimo rahisi cha mkojo ambacho anaweza kufanya nyumbani

Mchoro 9.14Mchwa huvutiwa na sukari katika mkojo wa mtu aliye na ugonjwa wa kisukari.

Ikiwa mama ana dalili na ishara za hatari zilizotajwa kwa ukurasa uliopita, lakini anaonekana hana nia ya kutembelea kituo cha afya ili apimwe damu, au huna vijiti vya kupima mkojo wake, unaweza kumshauri kuhusu njia rahisi anayoweza kujipima nyumbani. Mwambie akojoe kwenye chombo kisafi kama vile jagi au kikombe, na aiwache chombo nje. Iwapo mchwa wataingia ndani ya chupa (Kielelezo 9.14), pengine kuna sukari kwa mkojo wa mama - dalili ya ugonjwa wa kisukari. Mweleze mama ahakikishe amekwambia ikiwa dalili ipo! Akishuhudia mwenyewe anaweza kushawishika kwenda kwa kituo cha afya ilikuthibitisha utambuzi huo na kupewa matibabu.

9.8 Kuchunguza ugonjwa wa kisukari

9.8.2 Jinsi ya kumsaidia mama aliye na ugonjwa wa kisukari