9.8.2 Jinsi ya kumsaidia mama aliye na ugonjwa wa kisukari

Ukishuku kwamba mama ana ugonjwa wa kisukari, anapaswa kupata usaidizi wa matibabu. Anapaswa kupanga kuzaa mtoto wake hospitalini.

Wakati mwingine ugonjwa wa kisukari katika kipindi cha ujauzito inapungua ikiwa mama atakula chakula bora na kufanya mazoezi. Lazima ale vyakula mbalimbali vilivyo na virutubishi, ajiepushe na pipi, sukari, na ale milo midogo midogo mara kwa mara. Lakini ugonjwa wa kisukari unaweza kumfanya mama awe mgonjwa zaidi na kuzaa kwake kuwe hatari zaidi. Mtoto wake anaweza kuwa mkubwa sana, kuwa na matatizo ya kuzaliwa nayo, au anaweza kuwa mgonjwa sana na kufa baada ya kuzaliwa. Wakati mwingine dawa inahitajika ili kuzuia matatizo makali.

9.8.1 Vipimo vya mkojo kwa ugonjwa wa kisukari

9.9 Kuchunguza maambukizi ukeni