9.7.1 Jinsi ya kupima shinikizo la damu

Kuna aina kadhaa za vifaa vya kupimia shinikizo la damu (Kielelezo 9.9).

Kielelezo 9.9 Kifaa cha kupimia shinikizo la damu kinaweza kuwa na geji ndefu (kushoto) au iliyo mviringo (katikati). Pia utahitaji stethoskopu (kulia).

Unapopima shinikizo la damu ya mama, kwanza mwambie utakachofanya, na ni kwa nini. Hakikisha kwamba ameketi au amelala vizuri na anajihisi kuwa ametulia. Kielelezo 9.10 inaonyesha mchakato wa hatua kwa hatua.

Kielelezo 9.10 Michoro 1 - 7 Zinakuonyesha jinsi ya kupima shinikizo la damu.

Vile hewa inavyotoka nje, utaanza kuhisi mipigo kwa mshipa ya mama kupitia stethoskopu yako. Tazama pahali mshale upo (tazama Kielelezo 9.11), au pale safu ya zebaki itasimama kama unakifaa chenye geji ndefu (kama juu iliyo kushoto wa Kielelezo 9.9).

Kielelezo 9.11 Geji hii ni ya mviringo, na shinikizo linaloonyeshwa na mshale. Aina nyingine ya kifaa cha kupimia shinikizo la damu huwa na geji ndefu na safu uliowima ya zebaki fedha na nambari kwa upande (picha iliyo kushoto wa Kielelezo 9.9). Juu ya safu ya fedha inaonyesha shinikizo la damu.

Ikiwa shinikizo la damu ya mama iko zaidi ya 140/90, basi iko juu mno na inaweza kuwa dalili ya hatari. Anahitaji kupewa rufaa kwa kituo cha afya.

Unaweza kurekodi shinikizo la damu ya mama:

  • Utakapoanza kuhisi mpigo kwa mshipa (hii itakuwa nambari ya juu), na
  • Wakati mpigo itatoweka au kupungua (hii itakuwa nambari ya chini). Pima shinikizo la damu ya mama kila anapotembelea kliniki.
Kielelezo 9.12 Rekodi shinikizo la damu ya mama kama inavyooneshwa katika mfano huu.
  • Andika shinikizo la damu kwenye kadi yake ya kurekodi ya kipindi kabla ya kuzaa hivyo unaweza kuangalia mabadiliko yanavyoendelea (tazama mfano katika Kielelezo 9.12). Ikiwa shinikizo lake la damu linaenda juu, mshauri aje kila wiki mpaka uwe na uhakika kwamba haiendelei kupanda.
  • Angalia kwa makini Kielelezo 9.12. Je, kuna mwezi ambayo

    shinikizo la damu ya mama huyu ilikuwa juu kutosha kuwa dalili ya hatari?

  • La. Nambari iliyo juu haizidi 110, na nambari ya chini kamwe haizidi 72. Ni kawaida kwa nambari kutofautiana kidogo mwezi baada ya mwezi.

    Mwisho wa jibu

9.7 Kuchunguza shinikizo lake la damu

9.8 Kuchunguza ugonjwa wa kisukari