Muhtasari wa Kipindi cha 10

Katika Kipindi cha 10, umejifunza kuwa:

  1. Kupima urefu wa fandasi hukufahamisha umri wa ujauzito, jinsi mtoto anavyokua na siku anayotarajiwa kuzaliwa.
  2. Kumbuka kumlaza mama ifaavyo kabla ya kupima urefu wa fandasi. Fandasi ya uterasi hukua kwa wastani wa upana wa vidole viwili kwa kila mwezi wa ujauzito.
  3. Ikiwa urefu wa fandasi haulingani na umri wa ujauzito, unafaa kuchunguza muda wa ujauzito tangu kipindi cha mwisho cha kawaida cha hedhi. Kuwa na tarehe isiyo sahihi ni mojawapo ya sababu kuu za tofauti kati ya urefu wa fandasi na umri wa ujauzito.
  4. Ikiwa urefu wa fandasi ni mkubwa zaidi ya inavyotarajiwa kwa umri wa ujauzito huo, huenda mama alikupa tarehe isiyo sahihi ya kipindi chake cha mwisho cha kawaida cha hedhi, au ana pacha, kisukari melitasi, maji mengi sana kwenye uterasi, au ujauzito bandia.
  5. Ikiwa urefu wa fandasi ni mdogo zaidi ya inavyotarajiwa kwa umri wa ujauzito huo, huenda mama alikupa tarehe isiyo sahihi ya kipindi chake cha mwisho cha kawaida cha hedhi, huenda ana kiasi kidogo sana cha kiowevu cha amnioni kinachozunguka fetasi, shinikizo la juu la damu, lishe duni, huenda anakunywa pombe au anatumia madawa mengine yanayodhuru, au huenda mtoto ni mfu.

Maswali ya kujitathmini ya Kipindi cha 10