13.1.3 Ulinganishaji wa utunzaji katika ujauzito wa kitamaduni na utunzaji maalum

Jedwali 13.1 kinatoa muhtasari wa tofauti za kimsingi baina ya mtazamo wa kitamaduni wa utunzaji katika ujauzito na utunzaji maalum

Matumizi ya dawa za kulevya hujumuisha tumbaku, vileo, miraa, dawa zilizopigwa marufuku, bangi, kokeini na dawa nyinginezo

Jedwali 13.1 Tofauti za kimsingi baina ya utunzaji wa kitamaduni na utunzaji maalum katika ujauzito.
SifaUtunzaji wa kitamaduni katika ujauzito Utunzaji maalum katika ujauzito
Idadi ya ziara16 - 18 bila kuzingatia hali ya hatari4 kwa wanawake walioainishwa katika kipengele cha kimsingi (kama ilivyoelezwa baadaye katika kipindi hiki)
MtazamoWima: maswala ya ujauzito pekee ndiyo yanayoshugulikiwa na wahudumu wa afya.Huunganishwa na kuzuia kusambazwa kwa VVU kutoka kwa mama hadi mtoto, ushauri kuhusu dalili za hatari, hatari za kutumia dawa za kulevya, kupima VVU, kuzuia malaria, lishe, chanjo na kadhalika.
DhanaZiara za mara nyingi zaidi za wanawake wajawazito na kuwaainisha katika vikundi vya hatari ya juu/chini husaidia kutambua matatizo. Huchukulia kuwa ziara zinapokuwa nyingi, matokeo huwa bora zaidi.Huchukulia kuwa ujauzito wowote unaweza kuwa 'na hatari'. Ziara mahususi na za kibinafsi husaidia kutambua matatizo
Matumizi ya viashiria vya hatariHutegemea viashiria hatari vya kidesturi kama vile urefu wa mama Haitegemei viashiria hatari vya desturi. Huchukulia kuwa hatari kwa mama na fetasi inaweza kutambulika muda unavyopita
Hutayarisha familiaKuwategemea wahudumu wa afya pekeeKugawa majukumu ya kujitayarishia matatizo na maandalizi ya uzazi
MawasilianoMawasiliano ya upande mmoja(elimu ya afya) kwa wanawake wajawazito pekeeMawasiliano ya pande mbili (ushauri) kwa wanawake wajawazito na waume zao
Gharama na wakatiMtazamo huu huwagharimu na kufanya wanawake wajawazito pamoja na wahudumu wa afya kutumia wakati mwingi kwani hauteui maswalaHuwa na gharama ya chini na huokoa wakati. Wanawake wachache huhitaji ziara za kila mara au rufaa kwani mimba nyingi huendelea bila matatizo
AthariHutoa fursa ya upuuzi wa wahudumu wa afya na familia ya wale wasio ‘hatarini’ na kufanya familia kutojua na kusita punde matatizo yanapotokeaHutahadharisha wahudumu wa afya na familia kuhusu matatizo yanayoweza kutokea wakati wowote wa ujauzito

13.1.2 Kasoro za mtazamo wa kitamaduni wa utunzaji katika ujauzito

13.2 Vipengele muhimu vya utunzaji maalum katika ujauzito