13.5.2 Ziara ya pili ya utunzaji maalum katika ujauzito

Ratibu ziara ya pili ya utunzaji maalum katika ujauzito kati ya wiki ya 24-28 ya ujauzito. Fuata taratibu zilizoelezwa katika ziara ya kwanza. Aidha:

  • Zingatia malalamishi au mashaka yoyote ya mwanamke mjamzito na ya mwenziye.
  • Kwa wale wanaozaa kwa mara ya kwanza au yeyote aliye na historia ya shinikizo la juu la damu au prieklampsia/eklampsia, pima kiwango cha protini katika mkojo wake kwa kutumia kijiti cha kupimia. (Utajifunza jinsi ya kufanya hivi katika Kipindi cha 19 cha Moduli hii.)
  • Durusu, na iwapo itahitajika, ubadilishe ratiba yake ya utunzaji wa kibinafsi.
  • Mpe ushauri kuhusu mahali popote anapoweza kupokea usaidizi wa kijamii au kifedha unaoweza kupatikana katika jamii yake.

13.5.1 Ziara ya kwanza ya utunzaji maalum katika ujauzito

13.5.3 Ziara ya tatu ya utunzaji maalum katika ujauzito