13.6 Kujitayarishia kuzaa, kujiandalia matatizo na kupangia hali za dharura

Kujitayarishia kuzaa ni utaratibu wa kupangia mwanamke kuzaa kwa njia ya kawaida. Kujiandalia matatizo ni kutazamia hatua zinazohitajika ikiwa jambo la dharura litatokea. Kupangia matukio ya dharura ni utaratibu wa kutambua na kukubaliana kuhusu hatua zote zinazohitaji kuchukuliwa upesi dharura ikitokea, na maelezo yake kueleweka na kila mmoja anayehusika, na mipango inayohitajika kufanywa. Kwanza tutazingatia kujitayarishia mwanamke kuzaa kwa njia ya kawaida.

13.5.4 Ziara ya nne ya utunzaji maalum katika ujauzito

13.6.1 Kujitayarishia kuzaa kwa njia ya kawaida