14.6 Faida za kuanza kunyonyesha mapema bila kumpa mtoto chakula kikinge chochote

Hali nzuri za kunyonyesha na kujishikiza vyema kwa mtoto yameelezewa kwa kina katika Moduli ya Utunzaji wa Baada ya kuzaa, lakini unapaswa kuweka misingi na wanawake wajawazito wakati wa safari za utunzaji katika ujauzito — hasa wanaopata mtoto kwa mara ya kwanza. Ikiwa mama ameamua kumnyonyesha mtoto wake au kumpa chakula mbadala, unapaswa kuheshimu uamuzi wake. Lakini hawezi kufanya uamuzi huu ikiwa hujamfahamisha vizuri kuhusu faida za kuanza kunyonyesha mapema bila kumpa mtoto chakula kingine chochote. Mweleze kuwa:

  • Humpa mtoto mzawa lishe bora zaidi
  • Hufyonzwa kwa urahisi na kutumika vizuri mwilini mwa mtoto
  • Hukinga dhidi ya maambukizi na maradhi mengine
  • Hukinga dhidi ya mizio.
  • Ni ya bei nafuu
  • Huendeleza uhusiano kati ya mama na mtoto
  • Humpa mwanamke kinga dhidi ya ujauzito kwa kiwango fulani (ingawa ina ubora wa chini ya asilimia100) ikiwa ananyonyesha mtoto bila kumpa chakula kingine chochote hadi kipindi cha kwanza cha hedhi kitakaporudi baada ya kuzaa.

14.5 Chanjo dhidi ya tetanasi

14.6.1 Imani na mazoea duni kuhusu ulishaji wa watoto wazawa