19.3 Visababishi vya priklampsia/eklampsia

Katika hali nyingi, kutokea kwa priklampsia au eklampsia hakuwezi kutabirika na kisababishi hakijulikani. Hata hivyo, kuna visababishi vinavyojulikana kuhusiana na matatizo ya kihipatensheni ya ujauzito (Jedwali 19.1).

Kisanduku 19.1 Visababishi vya magonjwa ya kihipatensheni kwa wanawake wajawazito

  • Ujauzito wa mara ya kwanza kabla ya umri wa miaka 20 au baada ya miaka 35
  • Ujauzito wa zaidi ya mtoto mmoja (wawili au zaidi)
  • Historia ya priklampsia/ekilampsia katika familia kwa jamaa wa karibu
  • Historia ya priklampsia/eklampsia katika ujauzito wa hapo awali
  • Kisukari wakati huo
  • Unene wa kupindukia wakati huo (mwanamke ana uzani zaidi ukilinganishwa na urefu wake)
  • Ugonjwa wa figo wakati huo.

Kujua visababishi hivi kutakusaidia:

  • Kutarajia uwezekano wa kuwepo kwa magonjwa ya kihipatensheni na matatizo yake kabla hayajatokea.
  • Kutoa ushauri kwa mwanamke, mwenzi wake na familia kuhusu dalili za hatari za priklampsia/eklampsia kali ili waweze kuchukua hatua haraka ikihitajika.
  • Kufanya safari nyingi mwishoni mwa ujauzito kwa wanawake walio na visababishi hivi.

La muhimu pia ni kuwa unahitajika kujua ya kwamba mwanamke yeyote (bila kujali umri na idadi ya uzazi wa hapo awali) anaweza kupata magonjwa ya kihipatensheni katika ujauzito wowote. Kwa hivyo, ingawa ni vizuri kutarajia yatokee kwa wale walio na visababishi hivi, unaweza kuchukulia kuwa wanawake wote wajawazito wana uwezekano wa kupata hipatensheni.

19.2.2 Dalili za kutambua eklampsia

19.4 Dalili za kiafya za priklampsia kali