19.6.1 Hatua iwapo priklampsia si kali

Wanawake wajawazito wanaotambuliwa kuwa na:

  • priklampsia ndogo
  • hipatensheni sugu
  • hipatensheni ya ujauzito

wanapaswa kupewa rufaa bila wewe kujaribu kutatua, hasa siku ya utambuzi.

  • Je, kwa nini unafikiri rufaa ni muhimu angali hipatensheni hiyo si kali?

  • Hii ni kwa sababu wakati mwingine aina ya hipatensheni isiyo kali inaweza kuendelea na kuwa aina kali kwa muda wa kipindi kifupi.

    Mwisho wa jibu.

19.6 Je, unaweza kufanya nini ukitambua ugonjwa wa kihipatensheni kwa mwanamke mjamzito?

19.6.2 Kuwashawishi wananwake walioathiriwa kwenda kwa matibabu ya kiafya