20.4 Visababishi vingine vya kuvuja damu mapema wakati wa mimba

Dalili za hatari na matibabu ya dharura yaliyoelezwa hapo juu zinahusiana na visababishi vingine viwili vya kawaida vya kuvuja damu mapema wakati wa ujauzito.

20.3.4 Matibabu ya rufaa ya awali katika dharura

20.4.1 Mimba iliyotungika nje ya uterasi