Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

7. Casgliad

Yn ystod y cwrs hwn, rydych wedi meddwl am gyd-destun gwaith cymdeithasol, gan roi sylw penodol i weithio yn y cyd-destun Cymreig. Er y dylem gofio bob amser ein bod yn gweithio gydag unigolion unigryw, mae'n hollbwysig bod gweithwyr cymdeithasol yn ystyried y darlun cymdeithasol ehangach ac yn deall y dylanwadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol sy'n effeithio ar y bobl rydym yn gweithio gyda nhw. Rydych wedi edrych ar bwysigrwydd deddfwriaeth a pholisi cenedlaethol ar gyfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru, yn ogystal â meddwl am y gwerthoedd a'r agweddau sy'n sail i ymarfer gwaith cymdeithasol.