Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

7. Casgliad

Yn ystod y cwrs hwn, rydych wedi meddwl am gyd-destun gwaith cymdeithasol, gan roi sylw penodol i weithio yn y cyd-destun Cymreig. Er y dylem gofio bob amser ein bod yn gweithio gydag unigolion unigryw, mae'n hollbwysig bod gweithwyr cymdeithasol yn ystyried y darlun cymdeithasol ehangach ac yn deall y dylanwadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol sy'n effeithio ar y bobl rydym yn gweithio gyda nhw. Rydych wedi edrych ar bwysigrwydd deddfwriaeth a pholisi cenedlaethol ar gyfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru, yn ogystal â meddwl am y gwerthoedd a'r agweddau sy'n sail i ymarfer gwaith cymdeithasol.

CYM-K113_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored