Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3. Deddfwriaeth, polisi a gwerthoedd: cylch gorchwyl gwaith cymdeithasol

3.1 Deddfwriaeth a pholisi

Caiff gwasanaethau gwaith cymdeithasol eu hariannu a'u darparu ar sail deddfwriaeth (gyda dyletswyddau a phwerau a gaiff eu gweithredu gan awdurdodau lleol). Mae cyfreithiau penodol yn darparu fframwaith i awgrymu sut y gall neu y dylai gweithwyr cymdeithasol ymyrryd ym mywydau pobl. Gall newidiadau mewn llywodraeth neu bolisi llywodraethol arwain at newidiadau mewn deddfwriaeth sy'n effeithio ar rôl gwaith cymdeithasol, sy'n destun trefniadau craffu gwleidyddol yn aml. Datblygodd gwaith cymdeithasol yn dilyn consensws ynglŷn â darpariaeth les ar ôl yr Ail Ryfel Byd, a arweiniodd at sefydlu'r wladwriaeth les. Mae'n destun dadlau rheolaidd ymhlith gwleidyddion ac yn y cyfryngau ynghylch y graddau y dylid defnyddio arian cyhoeddus i dalu am gymorth o'r fath.