Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

3. Deddfwriaeth, polisi a gwerthoedd: cylch gorchwyl gwaith cymdeithasol

3.1 Deddfwriaeth a pholisi

Caiff gwasanaethau gwaith cymdeithasol eu hariannu a'u darparu ar sail deddfwriaeth (gyda dyletswyddau a phwerau a gaiff eu gweithredu gan awdurdodau lleol). Mae cyfreithiau penodol yn darparu fframwaith i awgrymu sut y gall neu y dylai gweithwyr cymdeithasol ymyrryd ym mywydau pobl. Gall newidiadau mewn llywodraeth neu bolisi llywodraethol arwain at newidiadau mewn deddfwriaeth sy'n effeithio ar rôl gwaith cymdeithasol, sy'n destun trefniadau craffu gwleidyddol yn aml. Datblygodd gwaith cymdeithasol yn dilyn consensws ynglŷn â darpariaeth les ar ôl yr Ail Ryfel Byd, a arweiniodd at sefydlu'r wladwriaeth les. Mae'n destun dadlau rheolaidd ymhlith gwleidyddion ac yn y cyfryngau ynghylch y graddau y dylid defnyddio arian cyhoeddus i dalu am gymorth o'r fath.

CYM-K113_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored