Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sut y gallaf gael fy mathodyn?

O fewn y cwrs:

  • Ewch i Fy Mhroffil a chliciwch ar Fy Mathodynnau.
  • Ar y dudalen Fy Mathodynnau, i weld manylion y bathodyn neu i'w lawrlwytho, cliciwch ar y bathodyn a cewch eich tywys i'r dudalen Gwybodaeth am y Bathodyn.

Bydd angen i chi lawrlwytho eich bathodynnau digidol i'ch cyfrifiadur os hoffech eu rhannu gyda'ch cyflogwr neu eu hychwanegu at eich CV a'r cyfryngau cymdeithasol. Gallwch hefyd ychwanegu'r bathodyn at eich Mozilla Backpack [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , adnodd meddalwedd sy'n eich galluogi i gasglu eich bathodynnau ynghyd mewn un lle.

Os ydych yn cael unrhyw broblemau yn gweld eich bathodynnau, cysylltwch â openlearn@open.ac.uk.