Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Datblygu strategaethau astudio effeithiol
Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

Introduction

Gellir gwella eich gallu i ddysgu drwy:

  • gael eich ysgogi
  • bod â diben clir
  • dadansoddi sut rydych yn gwneud pethau
  • bod yn barod i roi cynnig ar bethau newydd
  • cydnabod beth sy’n gweithio orau i chi.

Os cymerwch ychydig o amser i feddwl sut rydych chi fel unigolyn yn dysgu’n effeithiol, fe welwch:

  • y bydd astudio yn fwy pleserus
  • y bydd yn haws deall deunydd y cwrs
  • y byddwch yn tueddu i gofio themâu, cysyniadau neu dechnegau’r cwrs, a fydd yn helpu pan ddaw’r adeg i chi ysgrifennu aseiniadau neu baratoi at arholiadau.

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy’n gweddu i’ch anghenion a’r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith.

Find out more about studying with The Open University by visiting our online prospectus [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .