Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • yn deall pam bod meddwl am eich dysgu yn bwysig wedi meddwl am eich hanes a'ch profiadau dysgu
  • wedi dysgu am ddysgu gweithredol
  • yn deall pwysigrwydd adborth
  • wedi datblygu sgiliau dysgu
  • wedi dysgu sut i fyfyrio ar eich dysgu.

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/08/2012

Wedi'i ddiweddaru: 11/03/2016

Hepgor Graddau y Cwrs