Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Dechrau gyda seicoleg
Dechrau gyda seicoleg

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Bond, R. a Smith, P. B. (1996) ‘Culture and confirmity: a meta-analysis of studies using Asch's (1952b, 1956) line judgement task’, Psychological Bulletin, cyfrol 119, rhif 1, tud. 111'37.
Boring, E. G. (1950, 2il argraffiad) A History of Experimental Psychology, Efrog Newydd, Appleton-Century-Crofts.
Bousfield, W. A. (1953) ‘The occurrence of clustering in the recall of randomly arranged associates’, Journal of General Psychology, cyfrol 49, tud. 229–40, dyfynnwyd yn Gross, R. (1996) Psychology: The Science of Mind and Behaviour, Llundain, Hodder and Stoughton Educational.
Bransford, J. D. a Johnson, M. K. (1972) ‘Contextual prerequisites for understanding: some investigations of comprehension and recall’, Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, cyfrol 11, tud. 717–26. Ar gael o http://memlab1.eng.yale.edu/PDFs/1972_Bransford_Johnson_JVLVB.pdf [Cyrchwyd 27 Gorffennaf 2009].
Cymdeithas Seicolegol Prydain (2007). Ar gael o: www.bps.org.uk [Cyrchwyd 27 Gorffennaf 2009].
Buss, D. M. (1994) ‘Mate preferences in 37 cultures’ yn Lonner, W. J. a Malpass, R. (golygyddion) Psychology and Culture I, Boston, Allyn a Bacon.
Cameron, C., Oskamp, S. a Sparks, W. (1977) ‘Courtship American style: newspaper ads’, Family Coordinator, cyfrol 26, tud. 27–30. Ar gael o www.jstor.org/ [Cyrchwyd 27 Gorffennaf 2009].
Dindia, K. a Baxter, L. A. (1987) ‘Maintenance and repair strategies in marital relationships’, Journal of Social and Personality Social Psychology, cyfrol 4, tud. 143–58. Ar gael o http://spr.sagepub.com/cgi/content/abstract/4/2/143 [Cyrchwyd 27 Gorffennaf 2009].
Duck, S. (1992) Human Relationships, Llundain, Sage.
Gottman, J. M. (1999) Seven Principles for Making Marriage Work, Efrog Newydd, Three Rivers Press.
Hunter, J. (2006) ‘“Flying-through-the-air-magic”: skateboarders, fashion and social identity’. O http://www.shef.ac.uk/socstudies/Shop/7hunter.pdf [ddim ar gael mwyach].
Mandler, G. (1967) ‘Organization and memory’ yn Spence, K. W. a Spence, J. T. (golygyddion) The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, Efrog Newydd, Academic Press. Ailargraffwyd yn Bower, G. H. (gol.) (1977) Human Memory: Basic Processes, Efrog Newydd, Academic Press.
Merleau-Ponty, M. (1962) Phenomenology of Perception (C. Smith, cyfieithiad), Llundain, Routledge & Kegan Paul. (Cyhoeddwyd y gwaith gwreiddiol yn 1945.)
Murstein, B. I. (1972) ‘Physical attractiveness and marital choice’, Journal of Personality and Social Psychology, cyfrol 22, tud. 8–12, dyfynnwyd yn Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. a Nolen-Hoeksema, S. (1990) Hilgard's Introduction to Psychology (12fed argraffiad), Florida, FL, Harcourt Brace and Company.
Raugh M. R. ac Atkinson R. C. (1975) ‘A mnemonic method for learning a second language vocabulary’, Journal of Educational Psychology, cyfrol 67, tud. 1–16.
Sherif, M. et al. (1961) Intergroup Conflict and Co-operation: The Robber's Cave Experiment, Norman, OK, University of Oklahoma Press, dyfynnwyd yn Gross, R. (1996) Psychology: The Science of Mind and Behaviour, Llundain, Hodder and Stoughton Educational.
Singer, M. T. (1995) Cults in our Midst, San Francisco, CA, Jossey-Bass Publishers.
Smith, D. (2007) ‘Ross asks BBC: “Where are all the black faces?”’, The Observer, 4 Mawrth. Ar gael o http://www.guardian.co.uk [Cyrchwyd 27 Gorffennaf 2009].
Sperry, R.W. (1968) ‘Hemisphere deconnection and unity in conscious awareness’, American Psychologist , cyfrol 23, tud. 723–33. Ar gael o http://people.uncw.edu/puente/sperry/sperrypapers/60s/135-1968.pdf [Cyrchwyd 27 Gorffennaf 2009].
Sternberg, R. J. (1999) Cupid's Arrow: the Course of Love Through Time, Efrog Newydd, Gwasg Prifysgol Caergrawnt.
Swami, V. a Furnham, A. (2006) ‘The science of attraction’, The Psychologist, cyfrol 19, rhif 6, tud. 362–5. Ar gael yn /www.thepsychologist.org.uk [Cyrchwyd 3 Mai 2007].
Tajfel, H. a Turner, J. C. (1979) ‘An integrative theory of intergroup conflict’ yn Austin, W. G. a Worshel, S. (golygyddion) The Social Psychology of Intergroup Relations, Monterey, CA, Brooks/Cole.
Tajfel, H., Billig, M., Bundy, R. P. a Flament, C. (1971) ‘Social categorization and intergroup behaviour’, European Journal of Social Psychology, cyfrol 1, tud. 149–77.
Wetherell, M. (1982) ‘Cross-cultural studies of minimal groups: implications for the social identity theory of intergroup relations’ yn Tajfel, H. (gol.) Social Identity and Intergroup Relations, Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt.
Zajonc, R. B. (1968) ‘Attitudinal effects of mere exposure’, Journal of Personality and Social Psychology Monographs, cyfrol 9, rhif 2, tud. 1–27.