Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd y cwrs di-dâl hwn gan Dr Nicky Genders. Cafodd ei gyhoeddi am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2022.

Ac eithrio deunyddiau trydydd parti a nodir fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae’r cynnwys hwn ar gael o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod ac yn y cwrs yn ddeunydd Perchnogol sy'n cael ei ddefnyddio o dan drwydded (sydd ddim yn ddarostyngedig i drwydded Creative Commons). Rydym yn rhoi cydnabyddiaeth ddiolchgar i'r ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd ar gyfer y cwrs am ddim hwn.

Delweddau

Delwedd y cwrs: Phynart Studio/Getty Images

Cyflwyniad: Tîm nyrsio yng nghoridor yr ysbyty: Sturti/Getty Images

Adran 2: Dwylo’n dal mewn glôb: sasirin pamai/Getty Images

Adran 4: Nyrs yn dal llaw claf: LaylaBird/Getty Images

Adran 8.1: Bachgen yn siarad mewn sesiwn therapi: Motortion/Getty Images

Sain/Fideo

Adran 2, Gweithgaredd 2, Fideo 1: Diolch i: Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth www.nmc.org.uk https://www.youtube.com/ watch?v=WGbT8EKP-2I

Adran 4, Gweithgaredd 7, Fideo 3: diolch i www.downssideup.com

Adran 5, Gweithgaredd 8, Fideo 4: Diolch i: Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth https://www.nmc.org.uk/

Adran 5, Gweithgaredd 8, Fideo 5: Diolch i: Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth https://www.nmc.org.uk/

Adran 7, Gweithgaredd 10, Fideo 6: Fforwm Ieuenctid NHS England, NHS England a NHS Improvement https://www.youtube.com/ watch?v=IPrIg12SO-E

Adran 8.1, Fideo 7: diolch i Goleg Brenhinol y Nyrsys https://www.rcn.org.uk/

Adran 8.2, Fideo 8: diolch i: Y Coleg Nyrsio Brenhinol https://www.rcn.org.uk/

Adran 8.3, Fideo 9: diolch i: Y Coleg Nyrsio Brenhinol https://www.rcn.org.uk/

Adran 8.4, Fideo 10: diolch i Goleg Brenhinol y Nyrsys https://www.rcn.org.uk/

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os oes unrhyw hawlfraint, drwy amryfusedd, heb ei chynnwys, bydd y cyhoeddwyr yn falch iawn o wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf posib.

Peidiwch â cholli’r cyfle!

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i ddysgu mwy drwy ddarllen y testun hwn, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r miliynau o bobl sy’n darganfod ein cymwysterau a’n hadnoddau dysgu drwy ymweld â'r Brifysgol Agored – www.open.edu/ openlearn/ free-courses.