Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau Dysgu

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • nodi’r cyfleoedd a’r rolau allweddol y mae nyrsys yn eu cyflawni yn y DU heddiw

  • crynhoi rhai o’r heriau allweddol y mae nyrsys yn eu hwynebu a sefydlu beth sy’n gwneud nyrsys gwych

  • deall y gwahaniaethau rhwng y pedwar maes nyrsio a’r gwahanol ffyrdd o ddod yn Nyrs Gofrestredig yn y DU.