Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Mae’r cwrs yma am ddim, Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio, yn rhoi trosolwg o’r hyn y mae nyrsio’n ei olygu. Mae’n canolbwyntio ar nyrsio yn y DU yn benodol, a hefyd ar ei le yn y byd. Byddwch yn dysgu am bedwar maes nyrsio yn y DU, sut beth yw hyfforddiant nyrsys, yn ogystal â beth sy’n gwneud nyrsys gwych.

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad byr i’r proffesiwn nyrsio a gall eich helpu i benderfynu ai nyrsio yw’r yrfa iawn i chi.  

Dogfen PDF Trawsgrifiad 83.5 KB


Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • nodi'r cyfleoedd a'r rolau allweddol y mae nyrsys yn eu cyflawni yn y DU heddiw
  • crynhoi rhai o'r heriau allweddol y mae nyrsys yn eu hwynebu a sefydlu beth sy'n gwneud nyrsys gwych
  • deall y gwahaniaethau rhwng y pedwar maes nyrsio a'r gwahanol ffyrdd o ddod yn Nyrs Gofrestredig yn y DU.

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/04/2022

Wedi'i ddiweddaru: 12/06/2023

Hepgor Graddau y Cwrs