Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Carmel, L. P. (2017) ‘Experience counts’, Nursing Standard, 32(7), t. 30.
Cyngor Rhyngwladol y Nyrsys (2002) Diffiniadau nyrsio. Ar gael yn: https://www.icn.ch/ nursing-policy/ nursing-definitions [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (Cyrchwyd: 15 Mawrth 2022).
NHS England (2015) MDT Development - Working toward an effective multidisciplinary/multiagency team. Ar gael yn: https://www.england.nhs.uk/ wp-content/ uploads/ 2015/ 01/ mdt-dev-guid-flat-fin.pdf (Cyrchwyd: 15 Mawrth 2022).
Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2018) Y Cod: Safonau ymarfer proffesiynol ac ymddygiad ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio. Ar gael yn: https://www.nmc.org.uk/ globalassets/ sitedocuments/ nmc-publications/ nmc-code.pdf (Cyrchwyd: 15 Mawrth 2022).
Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (2021) Ein gwybodaeth ddiweddaraf am nyrsio a bydwreigiaeth yn y DU. Ebrill 2021 – Medi 2021.Ar gael yn: https://www.nmc.org.uk/ globalassets/ sitedocuments/ data-reports/ september-2021/ nmc-register-september-2021-easyread.pdf (Cyrchwyd: 15 Mawrth 2022).
Sefydliad Iechyd y Byd (2020) State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. Geneva: Sefydliad Iechyd y Byd.
Llywodraeth Cymru (2022) Mwy na Geiriau: Cynllun pum mlynedd 2022-27. Ar gael yn: https://www.llyw.cymru/ sites/ default/ files/ publications/ 2022-07/ mwy-na-geiriau-cynllun-gweithredu-2022-2027.pdf