Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Bun-chùrsa mu bhith a’ dèanamh atharrachadh poilitigeach is sòisealta
Bun-chùrsa mu bhith a’ dèanamh atharrachadh poilitigeach is sòisealta

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

Builean ionnsachaidh

An dèidh a’ chùrsa seo a rannsachadh, bu chòir comas a bhith agad air:

  • Cuid de na dùbhlain a th’ ann an-dràsta san RA agus/no air feadh na cruinne sa bheil ùidh agad aithneachadh.
  • Tuigsinn dè tha ‘saoranachd ghnìomhach’ a’ ciallachadh.
  • Tuigsinn mar a nithear atharrachadh poilitigeach is sòisealta mar shaoranach gnìomhach: mar a bhithear nad ‘neach-atharrachaidh’.
  • Tuigsinn mar a tha buidhnean poilitigeach na RA ag obair agus a’ phàirt a th’ aca ann a bhith a’ dèanamh atharrachadh, cho math ri dòighean eile air atharrachadh a dhèanamh.
  • Cuid de na prìomh sgilean is eòlas a dh’fheumar gus atharrachadh a dhèanamh aithneachadh is a chleachdadh ann an suidheachaidhean fìor-bheatha.