Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Bun-chùrsa mu bhith a’ dèanamh atharrachadh poilitigeach is sòisealta
Bun-chùrsa mu bhith a’ dèanamh atharrachadh poilitigeach is sòisealta

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

7 Thoir sùil air do chuid ionnsachaidh

Feuch an fharpais-cheist a leanas gus ath-sgrùdadh a dhèanamh air na dh’ionnsaich thu.

Gnìomhachd 7: Thoir sùil air do chuid ionnsachaidh

Timing: 15 mionaidean

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is a.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is a.

Answer

poilitigeach = ag iomairt airson atharrachadh riaghaltais no gus poileasaidh atharrachadh; sòisealta = ag atharrachadh mar a tha rudeigin ag obair sa chomann-sòisealta, leithid na còraichean a th’ aig buidheann.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is b.

Answer

O chionn 2022, feumaidh tu a bhith 18 gus bhòtadh ann an taghaidhean Pàrlamaid na RA.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is b.

Answer

Faodaidh buill an dà chuid Taigh nan Cumantan agus Taigh nan Tighearnan ceistean sgrìobhte a chur a-staigh do roinnean an Riaghaltais agus ceistean fhaighneachd sna Seòmraichean.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is a.

Answer

Ma gheibh athchuinge 10,000 ainmean-sgrìobhte freagraidh an Riaghaltas, ma gheibh athchuinge 100,000 ainmean-sgrìobhte thèid a chur (cha mhòr an-còmhnaidh) air a’ chlàr-dheasbaid.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is b.

Answer

Tha poileasaidh oifigeil fianais-dhùbhlain shìtheil aig Riaghaltas na h-Alba a rèir a bhith ‘fosgailte, ruigsinneach is com-pàirteachail’ agus fianaisean-dùbhlain ‘nam pàirt riatanach de dheamocrasaidh ann an Alba’.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is a.

Answer

Tha iad air an riochdachadh le còignear MSs: fear dhiubh a’ riochdachadh an àite ionadail, is ceathrar eile a’ riochdachadh na sgìre sa Cuimrigh sa bheil an neach a’ fuireach.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is b.

Answer

’S ann do Bhuill Sheanadh Èireann a Tuath a-mhàin a tha ballrachd fhoirmeil, ach faodaidh daoine fa leth is buidhnean cuireadh fhaighinn ri coinneamhan a fhrithealadh is fianais a thoirt gus fiosrachadh is taic a chumail ri obair na buidhne.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is a.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is a.

a. 

fìor


b. 

fallsa


The correct answer is b.

Answer

Is e coiteachadh an oidhirp laghail air buaidh a thoirt air luchd-co-dhùnaidh poilitigeach, leithid BP agus ministearan an riaghaltais.