Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Heblaw am ddeunyddiau trydydd parti ac oni bai y nodir fel arall (gweler telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0.

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe'i defnyddir o dan drwydded (nid yw'n destun Trwydded Creative Commons).

Nid yw'r holl gynnwys fideo a ffotograffau gan gynnwys unrhyw ddarluniau yn yr uned hon yn ddarostyngedig i broses drwyddedu Creative Commons a dim ond yn y cyd-destun a nodir yma yn OpenLearn, y caniateir eu defnyddio. Ni chaniateir defnyddio unrhyw fideos na ffotograffau ar wahân i'r uned OpenLearn hon. Dim ond at eich defnydd personol chi a defnydd nad ydyw'n fasnachol y mae’r cynnwys hwn ar gael.

Cydnabyddir, gyda diolch, y ffynonellau canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Ffigur 1: Darlun gan Emily Dixon, ei chomisiwn cyntaf. Gyda diolch i Sarah a Paul Dixon am eu caniatâd.

Ffigur 5: Darlun gan Soraya Dali-Chaouch. Gyda diolch i Mr a Mrs Dali-Chaouch am eu caniatâd.

Ffigur 7: Ffotograff o Carol Higham. Gyda diolch i Caroline Higham.

Dysgu mwy

1. Astudiaethau Cymraeg eraill ar y pwnc hwn https://www.open.edu/ openlearn/ society-politics-law/ openlearn-cymru/ openlearn-cymru-ewch-ach-dysgu-ymhellach

2. Cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content

3. Y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn http://www.open.edu/ openlearn/

4. Astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein. http://www.openuniversity.edu/