Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Cydnabyddiaethau

Heblaw am ddeunyddiau trydydd parti ac oni bai y nodir fel arall (gweler telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0.

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe'i defnyddir o dan drwydded (nid yw'n destun Trwydded Creative Commons).

Nid yw'r holl gynnwys fideo a ffotograffau gan gynnwys unrhyw ddarluniau yn yr uned hon yn ddarostyngedig i broses drwyddedu Creative Commons a dim ond yn y cyd-destun a nodir yma yn OpenLearn, y caniateir eu defnyddio. Ni chaniateir defnyddio unrhyw fideos na ffotograffau ar wahân i'r uned OpenLearn hon. Dim ond at eich defnydd personol chi a defnydd nad ydyw'n fasnachol y mae’r cynnwys hwn ar gael.

Cydnabyddir, gyda diolch, y ffynonellau canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn yr uned hon:

Ffigur 1: Darlun gan Emily Dixon, ei chomisiwn cyntaf. Gyda diolch i Sarah a Paul Dixon am eu caniatâd.

Ffigur 5: Darlun gan Soraya Dali-Chaouch. Gyda diolch i Mr a Mrs Dali-Chaouch am eu caniatâd.

Ffigur 7: Ffotograff o Carol Higham. Gyda diolch i Caroline Higham.

Dysgu mwy

1. Astudiaethau Cymraeg eraill ar y pwnc hwn https://www.open.edu/ openlearn/ society-politics-law/ openlearn-cymru/ openlearn-cymru-ewch-ach-dysgu-ymhellach

2. Cynnwys astudio cysylltiedig gan y Brifysgol Agored http://www.open.ac.uk/ choose/ ou/ open-content

3. Y pwnc hwn a deunyddiau'r cwrs, sydd am ddim, ar OpenLearn http://www.open.edu/ openlearn/

4. Astudio o'r tu allan i'r DU? Mae gennym fyfyrwyr mewn dros gant o wledydd sy'n astudio cymwysterau ar-lein. http://www.openuniversity.edu/

CYM-E111_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored