Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau dysgu

Erbyn diwedd yr uned hon, dylech allu gwneud y canlynol:

  • trafod sut y daeth gweithlu cynorthwywyr addysgu'r DU i fodolaeth
  • datblygu eich dealltwriaeth bod cynorthwywyr addysgu yn rhan o weithlu ehangach o gynorthwywyr yng ngwasanaethau cyhoeddus iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol
  • deall rolau amrywiol a chyfraniadau unigryw cynorthwywyr addysgu ledled y DU
  • nodi rhai o'r sgiliau y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio i roi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol
  • myfyrio ar werth gwaith cynorthwywyr addysgu a'r sgiliau cymorth cysylltiedig, a meddwl am eich rôl yn y dyfodol.