Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Cymorth ar waith

Gall rôl y cynorthwyydd addysgu i gefnogi gwaith addysgu a dysgu yn yr ystafell ddosbarth ddatblygu dros amser. Fel arall, gall cynorthwyydd gael ei recriwtio i'r rôl at y diben hwnnw, neu efallai fod ei rôl rhywle tua'r canol, ar ôl iddo ymuno â'r gweithlu cynorthwywyr addysgu pan oedd y rôl yn cael ei hadolygu ac yn ehangu ac yn datblygu. Yn yr adran olaf ond un o'r uned hon, rydym yn newid pwyslais ychydig i edrych ar ymarfer unigol y cynorthwyydd addysgu Caroline Higham.