Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

1.1 Symptomau panig

Described image
Ffigur 2 Pan, sef Duw Mytholeg Groeg - credir bod ei lais yn achosi panig.

Mae diagnosis seiciatrig yn cynnwys rhestr o symptomau; os oes gan y claf nifer penodol o symptomau, yna mae’n cael diagnosis ohono. Nawr, byddwch yn edrych ar symptomau diagnostig pyliau o banig yn ôl DMS-5.

Gweithgaredd 2 Symptomau pyliau o banig

Timing: Dylech ganiatáu tua 10 munud

O’r rhestr ganlynol, dewiswch yr opsiynau rydych chi’n credu allai fod yn symptomau pyliau o banig, yn ôl DSM-5. Nid oes disgwyl i chi fod ag unrhyw wybodaeth flaenorol am y rhain. Nod yr ymarfer yw eich annog i feddwl am beth rydych chi’n ei wybod yn barod am byliau o banig (ee o’r cyfryngau).

a. 

Teimlo ar fin crio


b. 

Crychguriadau, calon yn curo’n galed neu gyfradd curiad y galon uwch


c. 

Chwysu


d. 

Crynu neu ysgwyd


e. 

Teimlo panig


f. 

Gweld pethau


g. 

Teimlo’n fyr eich gwynt neu eich bod yn mygu


h. 

Teimlo eich bod yn tagu


i. 

Cur pen


j. 

Poen neu deimlad anghysurus yn y frest


k. 

Teimlo’n sâl neu boen yn yr abdomen


l. 

Teimlo ysfa i siarad yn gyflym


m. 

Teimlo’n benysgafn, yn ansefydlog ar eich traed neu eich bod am lewygu


n. 

Teimlo’n unig


o. 

Teimlo nad yw’r pethau o’ch cwmpas yn wir neu deimlo eich bod y tu allan i’ch corff


p. 

Ofn marw


q. 

Pryder dirfodol


r. 

Ofn colli rheolaeth neu wallgofi


s. 

Teimlo’n hynod o ofnus


t. 

Paraesthesia (diffyg teimlad neu gosi)


u. 

Teimlo’n oer neu’n boeth


The correct answers are b, c, d, g, h, j, k, m, o, p, r, t and u.

Discussion

Oeddech chi wedi’ch synnu gan unrhyw rai o’r atebion cywir neu anghywir? (Er enghraifft, nad yw teimlo panig ar y rhestr o symptomau?) Hefyd, sylwch fod y symptomau’n gymysgedd o deimladau corfforol annymunol (ysgwyd, calon yn curo’n gyflym, chwysu, teimlo’n benysgafn), teimladau a meddyliau (ofni eich bod yn marw neu’n gwallgofi).

Yr atebion ‘cywir’ yw’r rheini sydd wedi’u diffinio gan DSM5, ond mae llawer o ddadlau ynghylch a yw’r rhestr o’r symptomau yn ‘gywir’ neu’n briodol a bod profiadau pawb yn gallu bod yn wahanol.

dd803_2

Take your learning further371

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses372.

If you are new to university level study, we offer two introductory routes to our qualifications. Find out Where to take your learning next?373 You could either choose to start with an Access courses374or an open box module, which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification.

Not ready for University study then browse over 1000 free courses on OpenLearn375 and sign up to our newsletter376 to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371