Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Sut gellir deall pyliau o banig?

Described image
Ffigur 3 Gall pyliau o banig ymddangos yn gyflym ac yn annisgwyl, fel corwynt allan o awyr las.

Os byddech chi’n gweld corwynt yn dod tuag atoch chi, mae’n debyg na fyddech yn synnu eich bod yn teimlo'n ofnus, neu'n teimlo eich calon yn curo'n gyflym. Fodd bynnag, gydag anhwylder panig, gall ymddangos bod y panig yn digwydd yn gyflym, heb unrhyw sbardun amlwg, ac felly heb unrhyw beth yn ei achosi.

Felly pam maen nhw’n digwydd? Mae’r adran nesaf yn edrych ar rai syniadau allweddol ynghylch beth sy’n achosi pyliau o banig. Mae llawer o waith ymchwil wedi’i wneud i’r pwnc hwn - ac mae llawer o ddamcaniaethau wedi’u cyflwyno, gan gynnwys y syniad bod geneteg neu fioleg unigolion yn gallu chwarae rôl. Er hyn, un syniad pwysig iawn yw bod y ffordd mae unigolion yn meddwl am eu profiad o banig yn allweddol. Mae hyn yn cael ei adnabod fel theori wybyddol anhwylder panig.