Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Acknowledgements

Cydnabyddiaeth

Cafodd y cwrs am ddim hwn ei ysgrifennu gan Roger Baker, Anna Stuflesser a Naomi Moller. Cafodd ei gyhoeddi am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf 2019.

Ac eithrio yng nghyswllt deunyddiau trydydd parti neu os nodir fel arall (gweler amodau a thelerau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), darperir y cynnwys hwn o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn ddeunydd Perchnogol sy'n cael ei ddefnyddio o dan drwydded (sydd ddim yn berthnasol i drwyddedu Creative Commons). Rydym yn rhoi cydnabyddiaeth ddiolchgar i'r ffynonellau canlynol am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd ar gyfer y cwrs am ddim hwn.

Delweddau

Delwedd y cwrs: © Y Brifysgol Agored

Ffigur 1: epicstockmedia/123RF

Ffigur 2: welburnstuart / Shutterstock.com

Ffigur 3: Rasica / Shutterstock.com

Ffigur 4: © Y Brifysgol Agored

Ffigur 5: Cranach/Shutterstock.com

Ffigur 6: Simon Murrell/Alamy Stock Photo

Ffigur 7: © Y Brifysgol Agored

Ffigur 8: sean824/123RF

Ffigur 9: Gan Pixabay. Wedi’i gynnwys yn nhrwydded Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

Clyweledol

Sain 1: © Y Brifysgol Agored

Sain 2: © Y Brifysgol Agored

Sain 3: © Y Brifysgol Agored

Fideo 1: © Y Brifysgol Agored

Fideo 2: © Y Brifysgol Agored

Testun

Understanding Panic Attacks gan Dr. Roger Baker a gyhoeddwyd gan Lion Hudson Ltd, Wilkinson House, Jordan Hill Business Park, Banbury Road, Rhydychen, OX2 8DR

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os oes unrhyw hawlfraint, drwy amryfusedd, heb ei chynnwys, bydd y cyhoeddwyr yn falch iawn o wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf posib.

Peidiwch â cholli’r cyfle!

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i gael gwybod mwy trwy ddarllen y testun hwn, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r miliynau o bobl sy’n darganfod ein cymwysterau a’n hadnoddau dysgu drwy ymweld â'r Brifysgol Agored – www.open.edu/ openlearn/ free-courses.

dd803_2

Take your learning further371

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses372.

If you are new to university level study, we offer two introductory routes to our qualifications. Find out Where to take your learning next?373 You could either choose to start with an Access courses374or an open box module, which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification.

Not ready for University study then browse over 1000 free courses on OpenLearn375 and sign up to our newsletter376 to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371