Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Casgliad

Yn y cwrs hwn, Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth i’w wneud amdanyn nhw, rydych wedi canolbwyntio ar dri chwestiwn:

  1. Beth yw pyliau o banig ac anhwylder panig?
  2. Sut gellir deall pyliau o banig?
  3. Beth ellir ei wneud am anhwylder panig?

Wrth edrych ar y cwestiynau hyn, rydych wedi clywed gan bobl sydd wedi dioddef o anhwylder panig ac rydych wedi dysgu bod anhwylder panig yn gallu achosi i lawer o bobl ddioddef yn ofnadwy. Fodd bynnag, rydych hefyd wedi dysgu am rai syniadau allweddol ynghylch pam bod pobl yn datblygu anhwylder panig ac wedi dysgu bod anhwylder panig yn gallu gwella gyda hunangymorth a thriniaeth.

Mae’r cwrs OpenLearn hwn yn rhan sydd wedi’i haddasu o gwrs y Brifysgol Agored, sef DD803 Gwerthuso Seicoleg: ymchwil ac ymarfer [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .

Mae’r adnodd hwn yn rhan o ‘Gasgliad Llesiant ac Iechyd Meddwl’ wedi ei greu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru. Gallwch ddysgu mwy a dod o hyd i gyrsiau, erthyglau a gweithgareddau eraill ar dudalen hafan y casgliad.

dd803_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored