Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

1 Beth yw pyliau o banig ac anhwylder panig?

Described image
Ffigur 1 Natur lethol pyliau o banig

Yn ôl systemau ffurfiol rhoi diagnosis seiciatrig (gweler Blwch 1):

  • Mae pyliau o banig yn brofiadau eithafol o bryder ac ofn cyflym a llethol.
  • Anhwylder panig yw profiad rheolaidd o gael pyliau o bryder dro ar ôl tro.

Blwch 1 Diagnosis Seiciatrig

Diagnosis seiciatrig yw'r broses o ‘roi diagnosis’, adnabod neu labelu anawsterau iechyd meddwl. Mae dwy brif system ar gyfer rhoi diagnosis seiciatrig:

  • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), sy’n cael ei gynhyrchu gan Gymdeithas Seiciatrig America ac sy’n llawlyfr cynhwysfawr am anhwylderau meddyliol. Mae bellach wedi’i argraffu am y pumed tro.
  • Pennod V Dosbarthiad Rhyngwladol Ystadegau Afiechydon a Phroblemau Iechyd Perthnasol (ICD) sy’n cael ei gynhyrchu gan Sefydliad Iechyd y Byd ac mae deg argraffiad ohono.

Ond ydy pyliau o banig yr un fath â theimlo panig?

Gweithgaredd 1 Adnabod dehongliadau

Timing: Dylech ganiatáu tua 10 munud

Ydy teimlo panig (ee oherwydd eich bod yn hwyr) yr un fath â phrofi pwl o banig? Ysgrifennwch eich meddyliau yn y blwch isod. Dim ond chi fydd yn gallu gweld eich sylwadau.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Mae’n debyg ein bod ni gyd yn mynd i banig weithiau ond hyd yn oed os ydy rhai o’r teimladau’n debyg, mae profi pwl o banig go iawn yn wahanol, fel y gwelwch chi pan fyddwch yn clywed pobl yn siarad am eu profiadau o byliau o banig.

Gall teimlo panig fod yn brofiad dynol cyffredin, ond mae’r hyn sy’n gwneud i bobl deimlo panig yn gallu amrywio. Pa bethau cyffredin neu weithgareddau sy’n gwneud i rywun deimlo panig? Ysgrifennwch eich ymateb yn y blwch.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Efallai eich bod wedi rhestru ofnau cyffredin (fel pryfed cop) neu ofnau sy’n bersonol i chi. Fodd bynnag, un peth i’w nodi am byliau o banig ydy, mae’n gyffredin iddyn nhw ddigwydd yn ddirybudd – heb unrhyw beth yn eu sbarduno, mae’n ymddangos.

dd803_2

Take your learning further371

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses372.

If you are new to university level study, we offer two introductory routes to our qualifications. Find out Where to take your learning next?373 You could either choose to start with an Access courses374or an open box module, which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification.

Not ready for University study then browse over 1000 free courses on OpenLearn375 and sign up to our newsletter376 to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371