Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Learning outcomes

Deilliannau Dysgu

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

  • diffinio panig a phyliau o banig

  • deall nodweddion profiad personol o gael pyliau o banig

  • deall rhai o’r prif syniadau ynghylch pam bod pobl yn cael pyliau o banig

  • gwybod lle gallai pobl sy’n cael pyliau o banig ddod o hyd i gymorth neu sut gallant helpu eu hunain