Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw
Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Beth ellir ei wneud am anhwylder panig?

Described image
Ffigur 8 Pa driniaethau sy’n effeithiol ar gyfer panig?

Rydych chi wedi dysgu rhywfaint am beth yw pyliau o banig a sut gellir deall anhwylder panig. Nawr mae’n amser ystyried pa gymorth sydd ar gael i bobl sydd ag anhwylder panig.

Mae’r adran hon yn canolbwyntio’n bennaf ar therapi ar gyfer anhwylder panig ond mae yna adran sy'n trafod hunangymorth hefyd.