Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg. Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

Erbyn diwedd yr uned hon, dylech allu gwneud y canlynol:

  • trafod sut y daeth gweithlu cynorthwywyr addysgu'r DU i fodolaeth
  • datblygu eich dealltwriaeth bod cynorthwywyr addysgu yn rhan o weithlu ehangach o gynorthwywyr yng ngwasanaethau cyhoeddus iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol
  • deall rolau amrywiol a chyfraniadau unigryw cynorthwywyr addysgu ledled y DU
  • nodi rhai o'r sgiliau y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio i roi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol
  • myfyrio ar werth gwaith cynorthwywyr addysgu a'r sgiliau cymorth cysylltiedig, a meddwl am eich rôl yn y dyfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/08/2019

Wedi'i ddiweddaru: 06/07/2020

Hepgor Graddau y Cwrs