Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Blatchford, P., Russell, A. a Webster, R. (2012) Reassessing the Impact of Teaching Assistants: how research challenges practice and policy, Llundain, Routledge.
Colloby, J. (2013) ‘Support in a mathematics lesson’, yn Hancock, R., Collins, J. a Stacey, M. (gol.), Primary Teaching Assistants: Learners and learning, Abingdon, Routledge/Milton Keynes, Y Brifysgol Agored.
Cremin, H., Thomas, G. a Vincett, K. (2003) ‘Learning zones: an evaluation of three models for improving learning through teacher/teaching assistant teamwork’, Support for Learning, cyf. 18, rhif 4, tt. 154–161.
Dillow, C. (2010) Supporting Stories: being a teaching assistant, Stoke-on-Trent, Trentham Books.
Etzioni, A. (1969) The Semi-Professions and their Organisation, Llundain, Free Press.
Eyres, I., Cable, C., Hancock, R. a Turner, J. (2004) ‘“Whoops, I forgot David”: children’s perceptions of the adults who work in their classrooms’, Early Years, cyf. 24, rhif 2, tt. 149–162.
Gwefan Hwb Llywodraeth Cymru. Ar gael yn: https://hwb.wales.gov.uk/ home/ Pages/ Home.aspx [Cyrchwyd 17 Chwef 2014]
Hall, K. a Nuttall, W. (1999) ‘The relative importance of class size to infant teachers in England’, British Educational Research Journal, cyf. 25, rhif 2, tt. 245–258.
Hancock, R. (2012) ‘The pastoral pedagogy of teaching assistants’, yn Cole, T., Daniels, H. a Visser, J. (gol.) The Routledge International Companion to Emotional and Behavioural Difficulties, Llundain, Routledge.
Hancock, R. a Colloby, J. (2013) ‘Ten titles and roles’, yn Hancock, R., Collins, J. a Stacey, M. (gol.), Primary Teaching Assistants: Learners and learning, Abingdon, Routledge/Milton Keynes, Y Brifysgol Agored.
Hancock, R., Hall, T., Cable, C. ac Eyres, I. (2010) ‘“They call me wonder woman”: the job jurisdictions and workplace learning of higher level teaching assistants’, Cambridge Journal of Education, cyf. 40, rhif 2, tt. 97–112.
Hancock, R., Swann, W., Marr, A., Turner, J. a Cable, C. (2002) Classroom Assistants in Primary Schools: Employment and Deployment [Project dissemination report], Milton Keynes, Y Brifysgol Agored, Cyfadran Astudiaethau Addysg ac Iaith. Ar gael gan w.r.hancock@open.ac.uk.
Hancock, R. ac Eyres, I. (2004) ‘Implementing a required curriculum reform: teachers at the core, teaching assistants on the periphery?’, Westminster Studies in Education, cyf. 27, rhif 2,  tt. 219–231.
Houssart, J. (2011) ‘“I can be quite intuitive”: teaching assistants on how they support primary mathematics’, Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, cyf. 31, rhif 1, tt. 67–72.
Kessler, I. (2002) Changing job boundaries in the public services, papur nas cyhoeddwyd, Rhydychen, Coleg Templeton.
Lee, B. (2003) ‘Teaching assistants in schools’, Education Journal, cyf. 68, tt. 25–27
Local Government National Training Organisation (LGNTO) (2000) Survey of Education Support Staff and Volunteers in Nursery and Primary Schools, Llundain, LGNTO.
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008a) Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed, Caerdydd, Llywodraeth Cynulliad Cymru
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008b) Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed, Caerdydd, Llywodraeth Cynulliad Cymru
Llywodraeth Cymru (2013a) Cynllun Gweithredu i Hyrwyddo Rôl a Hybu Datblygiad Staff Cymorth mewn Ysgolion yng Nghymru, Caerdydd, Llywodraeth Cymru. Ar gael yn:http://learning.wales.gov.uk/ docs/ learningwales/ publications/ 131010-action-plan-promoting-the-role-and-development-of-support-staff-cy.pdf [Cyrchwyd 17 Chwef 2014]
Llywodraeth Cymru (2013b) Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol, Caerdydd, Llywodraeth Cymru. Ar gael yn: http://learning.wales.gov.uk/ docs/ learningwales/ publications/ 130415-lnf-guidance-cy.pdf [Cyrchwyd 17 Chwef 2014]
Welsh Government (2013c) Rhaglen Gymorth Genedlaethol - canllaw ar gyfer ysgolion, Caerdydd, Llywodraeth Cymru. Ar gael yn: http://learning.wales.gov.uk/ resources/ nsp-guide/ ?skip=1&lang=cy [Cyrchwyd 17 Chwef 2014]
Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT) (1998) Associate Staff Support for Teachers, Llundain, NUT.
Schlapp, U. a Davidson, J. (2001) Classroom assistants in Scottish primary schools, Spotlight 85, Glasgow/Caeredin, Council for Research in Education.
Sendorek, R.J. (2009) New Professionals in the Classroom? Higher Level Teaching Assistants in Primary Schools: from Policy to Practice, traethawd ymchwil EdD nas cyhoeddwyd, Llundain, Prifysgol Llundain, y Sefydliad Addysg.
Smith, L. (2011) Gohebiaeth bersonol â Lisa Smith, y Grŵp Gwasanaethau Data, yr Adran Addysg, 16 Chwefror.
Strongman, M. a Mansfield, T. (2004) ‘Survey of parents’ perceptions of teaching assistants’, astudiaeth nas cyhoeddwyd, Roche, Ysgol Gymunedol Roche.
Swann, W. a Hancock R. (2003) ‘Variations in primary school teaching assistant employment: a need for standardisation’, papur nas cyhoeddwyd, Milton Keynes, Y Brifysgol Agored. Ar gael gan w.r.hancock@open.ac.uk.
Wakefield, H. (2003) ‘Public servants’, Woman’s Hour, Llundain, darllediad gan BBC Radio 4, 15 Tachwedd.
Wilson, V., Schlapp, U. a Davidson, J. (2002) More than ‘An Extra Pair of Hands’? Evaluation of the Classroom Assistant Initiative in Scotland, Glasgow, SCRE Centre, Prifysgol Glasgow.
Yr Adran Addysg a Chyflogaeth (DfEE) (2000) The Teaching Assistant’s File: Induction Training for Teaching Assistants, DfEE, Llundain.
Yr Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant (ETI) (2002) Chief Inspector’s Report 1999–2002 [ar-lein], Bangor, yr Adran Addysg. Ar gael yn www.deni.gov.uk (Cyrchwyd 9 Chwefror 2005).