The Open University in Wales Ambassadors Hub Page | Tudalen Hwb Llysgenhadon Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Updated Tuesday, 28th July 2020
Welcome to The Open University in Wales Ambassadors Hub page.

Croeso i Dudalen Hwb Llysgenhadon Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

The Open University Ambassadors programme aims to break down barriers to informal/formal learning and promote pathways to higher education and higher-level skills.

Our Ambassadors are advocates for lifelong learning and signpost their learners to free OpenLearn study options. They also direct them onto formal Open University in Wales higher education study pathways across a range of courses from: Access, Higher National Certificates, Diplomas, undergraduate/postgraduate courses, and Degree Apprenticeships.

We have pulled together some of our most popular OpenLearn content written by our academic experts, as well as providing links to pathways into higher education.

Take a look at the boxes below to start the learning journey.

Mae rhaglen Llysgenhadon y Brifysgol Agored yn ceisio chwalu'r rhwystrau at ddysgu anffurfiol/ffurfiol a hyrwyddo llwybrau at addysg uwch a sgiliau lefel uwch.

Mae ein Llysgenhadon yn eiriolwyr ar gyfer dysgu gydol oes, ac yn cyfeirio eu dysgwyr at opsiynau astudio am ddim gydag OpenLearn. Maent hefyd yn eu cyfeirio at lwybrau astudio addysg uwch ffurfiol gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, ar draws ystod o gyrsiau, o: Mynediad, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Diplomâu, cyrsiau israddedig/ ôl-raddedig, a Phrentisiaethau Gradd.

Rydym wedi casglu peth o'n cynnwys OpenLearn mwyaf poblogaidd gan ein harbenigwyr academaidd, yn ogystal â darparu dolenni at lwybrau i mewn i addysg uwch.

Cymerwch olwg ar y bocsys isod i gychwyn y daith ddysgu.

Additional resources in Welsh

Adnoddau ychwanegol yn Gymraeg

Ambassadors - A Guide for Learners | Llysgenhadon - Canllaw i Ddysgwyr

Ambassadors Guide

PDF Icon  Download the guide (PDF, 2.2 MB)

 

FEES & FUNDING: An Open University qualification is more affordable than you might think. Learn how much your qualification will cost and how to finance your studies by clicking here.

Laptop, bag and notepad on a wooden table Click on the banner above to request a free prospectus from The Open University. Cliciwch ar y faner uchod i ofyn am brosbectws o'r Brifysgol Agored.

 

 

Become an OU student

Ratings & Comments

Share this free course

Copyright information

For further information, take a look at our frequently asked questions which may give you the support you need.

Have a question?