Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Becky May gyda chefnogaeth Beccy Dresden ac Esther Spring.

Ac eithrio deunyddiau trydydd parti a phan nodir yn wahanol (gweler telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Mae'r deunydd a gydnabyddir isod yn Berchnogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nad yw'n destun y Drwydded Creative Commons). Cydnabyddir y ffynonellau canlynol gyda diolch am ganiatâd i atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn:

Delweddau

Delwedd cwrs Andrew Kearton; Alamy Stock Photo

Ffigwr 1: o: Gartner Survey Reveals 82% of Company Leaders Plan to Allow Employees to Work Remotely Some of the Time © Gartner.com

Ffigwr 2: o Introducing Organisation Behaviour and Management, Knights, D. ac Willmot, H., © 2007, Thomson Learning.

Ffigwr 3: o ‘Continuous Improvement Featured Goal Setting Self-Improvement’; James Clear.

Ffigwr 4: o 'Circles of Control'; Claire Newton

Ffigyrau 5 a 6: o: The Johari Window Exercise - Increase self-awareness and team awareness; Gustavo Razzetti; Ebrill 2019; Fearless Culture

Ffigwr 7: ktsimage; Getty Images

Ffigwr 8: Y Brifysgol Agored

Ffigwr 9: addaswyd o Valente, J. (2020) ‘How to conduct the Sailboat retrospective.’

Gwnaethpwyd pob ymdrech i gysylltu â pherchnogion hawlfraint. Os esgeuluswyd unrhyw un yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn hapus i wneud y trefniadau gofynnol ar y cyfle cyntaf.

Peidiwch â cholli cyfle

Os yw darllen y testun hwn wedi eich ysbrydoli i ddysgu mwy, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r miliynau o bobl sy'n darganfod ein hadnoddau dysgu a chymwysterau am ddim trwy droi at y Brifysgol Agored – www.open.edu/ openlearn/ free-courses.