Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau Dysgu

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • archwilio diffiniadau o weithio hybrid a nodi sut i greu dealltwriaeth a rennir o'r rhain yn y gwaith

  • dadansoddi sut mae gweithio hybrid yn effeithio ar gynhyrchiant a disgrifio'r amgylchedd gweithio hybrid delfrydol

  • nodi ffyrdd y gall diwylliant hybrid ehangu a datblygu

  • dod yn hunanymwybodol fel arweinydd hybrid, gan gynnwys sut i fod yn fwy cydnerth ac yn wrandäwr gweithredol

  • egluro beth yw atebolrwydd a gwerthfawrogi sut i greu atebolrwydd mewn byd hybrid

  • dadansoddi pwysigrwydd empathi fel arweinydd hybrid a’i wahaniaethu rhag cydymdeimlad.