Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.4 Aseiniadau atebion byr

[Efallai y bydd yn ymddangos yn haws rhoi atebion byr na thraethodau hir, ond mae’r un mor bwysig darllen y cwestiwn yn ofalus ac ystyried y geiriau proses.] Rhennir yr aseiniadau hyn, neu rannau o’r aseiniadau, yn sawl adran, y mae angen ateb byr a chryno ar gyfer pob un. Gallai’r ateb fod rhwng 30 gair a 500 o eiriau.

Efallai y bydd yn ymddangos yn haws rhoi atebion byr na thraethodau hir, ond mae’r un mor bwysig darllen y cwestiwn yn ofalus ac ystyried y geiriau proses (gweler Adran 3.2). Mae hefyd yn rhy hawdd gwyro oddi wrth y pwnc dan sylw, a mynd dros derfynau geiriau drwy gynnwys gwybodaeth amherthnasol. Cofiwch fod yn gryno, peidio â gwyro oddi wrth y pwnc dan sylw, a chadw o fewn y terfyn geiriau.

Defnyddir diagramau, tablau a graffiau yn aml mewn aseiniadau ysgrifenedig a gall y rhain fod yn ffordd ddefnyddiol a lliwgar o gyflwyno gwybodaeth. Gallant hefyd eich helpu i gadw at y terfyn geiriau.