Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Learning outcomes

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

  • wedi dysgu am y mathau gwahanol o aseiniad, gan gynnwys aseiniadau llafar, aseiniadau atebion byr ac aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur

  • yn deall sut i gynllunio a gwirio eich aseiniadau

  • wedi datblygu sgiliau er mwyn deall cwestiynau aseiniadau

  • wedi dysgu sut i ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau effeithiol

  • wedi dysgu sut i ysgrifennu a datblygu paragraffau

  • yn deall sut i aralleirio, dyfynnu a chyfeirio yn eich aseiniad

  • wedi dysgu sut i ddewis arddull ysgrifennu briodol

  • wedi cael rhai awgrymiadau i helpu i wella eich Saesneg ysgrifenedig.